Targi Europy

W handlu owocami i warzywami istnieją normy nie do obejścia, jednak w granicach tych norm są małe różnice pomiędzy wyśmienitą a normalną jakością warzyw i owoców. Nasi zaopatrzeniowcy osobiście uczestniczą w najważniejszych targach w północnych Włoszech i południowej Francji, aby naocznie ocenić jakość towaru.

Targ owocowo- warzywny Wiedeń- Inzersdorf

Od 1916 roku Wiedeński Naschmarkt służył jako targ owocowo- warzywny. Przez brakujące połączenia kolejowe handlowano tam przede wszystkim produktami krajowymi, a dla handlu towarami importowanymi używano prowizorycznie dworca towarowego Matzleinsdorf. Przez około 50 lat handlowcy hurtowi i detaliczni ( w Wiedniu nazywani Greißler) musieli zadowolić się tym prowizorycznym rozwiązaniem. Dopiero w roku 1972 na południowych obrzeżach miasta otwarto nowy targ Wiedeń- Inzersdorf o powierzchni 300.000 . Położenie nowego targu wybrano po pierwsze dlatego, że znaleziono tam wystarczająco dużo nie zabudowanego jeszcze terenu, a po drugie poprzez bardzo dogodne połączenia transportowe ( autostrady A2, A1, przez A21, A23 jak również połączenie kolejowe linia- Pottendorf. Dziś targ znajduje się w okręgu przemysłowym Wiedeń- Inzersdorf.

Obecnie na targu Wiedeń- Inzersdorf na zabudowanej powierzchni większej niż 40.000  znajduje miejsce około 100 hurtowników i importerów, a na następnej niezabudowanej powierzchni około 25.000  handluje się świeżymi owocami i warzywami. Oprócz tego na terenie targu znajduje się duża hala kwiatowa o powierzchni około 8.000  a w niej około 150 producentów, importerzy i hurtownicy.

Dziś obok swojej starej funkcji zaopatrywania Wiednia i wschodniej Austrii w świeże owoce i warzywa targ jest również odwiedzany przez handlowców z Europy Wschodniej- przede wszystkim z Polski i Węgier.

Link na oficjalną stronę targu Wiedeń- Inzersdorf.

Inne europejskie targi: