Európske trhy v prehľade

Naši nákupcovia sú osobne niekoľkokrát týždenne na významných severotalianskych a juhofrancúzskych trhoch. Napriek dôležitým a pre obchod s ovocím opodstatneným obchodným normám pre ovocie a zeleninu existujú v rámci hraníc noriem rmalé rozdiely medzi vynikajúcou a normálnou kvalitou. A tento rozdiel možno určiť len priamo z miesta prezretím tovaru.

Veľkotrh Viedeň-Inzersdorf

Od roku 1916 slúžil viedenský Naschmarkt ako veľkotrh pre ovocie a zeleninu. Keďže nebola v blízkosti železnica, obchodovalo sa tu vtedy len s domácimi produktmi. Na tovar z dovozu sa používala nákladná stanica v Matzleinsdorfe ako provizórne prekladište tovaru. Viac ako 50 rokov sa museli veľkoobchodníci a obchodníci (nazývaní vo Viedni Greißler) uspokojiť s týmto provizórnym riešením, kým v roku 1972 otvorili na južnom okraji mesta nový veľkotrh Viedeň-Inzersdorf s plochou 300.000 . Poloha na južnom okraji mesta bola zvolená na jednej strane kvôli vtedy ešte nezastavanej ploche a na druhej strane z dopravnotechnických dôvodov (diaľnica A2, A1 cez A21, A23 ako aj železničná dráha Pottendorf). Dnes sa tento veľkotrh nachádza v priemyselnej oblasti Viedeň-Inzersdorf.

Na veľkotrhu Viedeň-Inzersdorf obchoduje dnes asi 100 veľkoobchodníkov a dovozcov s ovocím a zeleninou na zastavanej ploche väčšej ako 40.000  a ďalších 100 producentov na voľnej ploche približne 25.000 . Okrem toho sa v priestoroch veľkotrhu nachádza asi 8.000  veľká hala s kvetmi a s asi 150 producentmi, dovozcami a veľkoobchodníkmi.

Popri svojej pôvodnej funkcii zásobovania Viedne a Rakúska čerstvým ovocím a zeleninou, je dnes tento veľkotrh frekventovaný obchodníkmi z krajín bývalého východného bloku, najmä z Poľska a Maďarska.

K oficiálnej stránke veľkotrhu Viedeň-Inzersdorf.

Niektoré európske veľkosklady: